Explore Our Menu by

M1. DANANG SIGNATURE NOODLE

MÌ QUẢNG TÔM THỊT

M2. SAIGON PORK CHOP

CƠM TẤM BÌ SƯỜN CHẢ

M4. FISH CAKE NOODLE SOUP

BÚN CHẢ CÁ

M5. HOMEMADE CHICKEN CURRY

CƠM GÀ XÀO SỐT CARI

V5. VEGAN PHO

PHỞ CHAY

P1. BEEF NOODLE SOUP

PHỞ ĐẶC BIỆT

A3. GREEN PAPAYA SALAD

GỎI ĐU ĐỦ

A6. Asian Fusion Mini Cakes

BÁNH KHỌT ĐẶC BIỆT

M6. 5 SPICES COCONUT BRAISED SHORT RIBS

CƠM SƯỜN BÒ KHO DỪA