Explore Our Menu by

DANANG SIGNATURE NOODLE

MÌ QUẢNG TÔM THỊT

SAIGON GRILLED PORK STEAK

CƠM TẤM THỊT NƯỚNG

HANOI STYLE GRILLED PORK PATTIES

BÚN CHẢ HÀ NỘI

VEGAN PHO

PHỞ CHAY

BEEF NOODLE SOUP

PHỞ ĐẶC BIỆT

GREEN PAPAYA SALAD

GỎI ĐU ĐỦ

Asian Fusion Mini Cakes Fish Roe Topping

BÁNH KHỌT ĐẶC BIỆT

GRILLED PORK SANDWICH

BÁNH MÌ THỊT HEO NƯỚNG

PORK SANDWICH

BÁNH MÌ THỊT HEO